empresa mudances barcelona

Consells durant la mudança

consells durant mudança

Durant la mudança hi ha determinats consells que ha de seguir

Estar present, ajudar als treballadors a la seva coordinació o portar amb si mateix les joies i documentació són alguns consells que podem seguir durant una mudança.

Porti amb vostè mateix els documents personals, així com joies i diners.

Procuri estar present tant al domicili de càrrega com al de descàrrega, per realitzar les indicacions oportunes als nostres empleats sobre el lloc on ells hauran de situar cada objecte, articles fràgils, valuosos, etc.

Cada fardell anirà identificat per localitzar-ho al domicili de descàrrega i situar-ho a la nova ubicació.

En determinats casos, s'utilitzarà una grua munta-mobles per pujar o baixar els mobles als respectius domicilis de càrrega i descàrrega. Especialment si no hi ha ascensor.

És recomanable perquè els empleats puguin realitzar amb major eficàcia el seu treball que el dia de la mudança a l'habitatge es trobin únicament els treballadors i una persona per dirigir-los.

Finalment, llegeixi els documents que li presentaran els empleats i signi la conformitat sense deixar de reflectir qualsevol anomalia que detecti.