empresa mudances barcelona

Aspectes a tenir en compte en el servei de plataforma

aspectes a tenir en compte servei plataforma

Abans del servei de plataforma ha de tenir en compte determinats aspectes

Abans de realitzar el servei de plataforma muntacàrregues és recomanable tenir en compte els següents aspectes:

És aconsellable que el client ens avisi amb 72 hores d'antelació abans de realitzar el servei per poder desplaçar un tècnic a visualitzar la zona. :

Tindrem en compte les següents qüestions:

  • L'espai que hi ha entre la calçada i la façana ha de ser prou ample per poder instal•lar la plataforma.
  • Hem de tenir en compte els obstacles que existeixin com a arbres, cables elèctrics, etc. que puguin dificultar la instal•lació de la plataforma o la seva mobilitat.
  • Valorarem si cal demanar permisos i taxes abans de procedir al servei (el pot fer vostè personalment o pot gestionar-ho a la nostra empresa de transport a Barcelona)